Ugdymo organizavimas 2020-2021 m.m..

Mokinių atostogos

 

Rudens atostogos

2020-10-26 iki 2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020-12-23 iki 2021-01-05

Žiemos atostogos

2021-02-15 iki 2021-02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

2021-04-06 iki 2021-04-09

Pusmečių datos

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

1-4

2020-09-01

2021-01-22

2021-01-25

2021-06-08

5-8, I-III g

2020-09-01

2021-01-22

2021-01-25

2021-06-22

IV g

2020-09-01

2021-01-22

2021-01-25

2021-05-21

Pamokų laikas 

Pamokos

5–8, I-IV  klasėse

2-4 klasėse

1-oje klasėje

1

  8.00 –   8.45

  8.10 –   8.55

8.10 –   8.45

2

  8.55 –   9.40

  9.05 –   9.50

9.05 –   9.40

3

  9.50 – 10.35

  10.00 – 10.45

10.00 – 10.35

4

11.00 – 11.45

11.20 – 12.05

11.20 – 11.55

5

12.05 – 12.50

12.15 – 13.00

12.15 – 12.50

6

13.00 – 13.45

13.10 – 13.55

13.10 – 13.45

7

13.55 – 14.40

 

 

8

14.50 – 15.35

 

 

 

Ugdymą reglamentuojantys  dokumentai

 

2020-2021 m.m. pamokų tvarkaraštis 

Alantos gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Alantos gimnazijos Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013