Ugdymo organizavimas 2021-2022 m.m. 

Mokslo metų pradžia: 2021-09-01

Mokslo metų pabaiga:

priešm., 1-4 kl. 2022-06-09

5-8, I-II kl.         2022-06-23

III kl.                 2022-06-16

IV kl.                2022-05-26

Mokinių atostogos:

Rudens: nuo 2021-11-03 iki 2021-11-05

Žiemos (Kalėdų): nuo 2021-12-27 iki 2022-01-07

Žiemos : nuo 2022-02-14 iki 2022-02-18

Pavasario (Velykų): nuo 2022-04-19 iki 2022-04-22

Visos klasės mokosi pusmečiais:

I pusmetis: nuo 2021-09-01 iki 2022-01-31

II pusmetis: nuo 2022-02-01 iki mokslo metų pabaigos.

Pamokų tvarkaraščiai 

2021-2022 m.m. 5-12 kl. pamokų tvarkaraštis 

2021-2022 m.m. 1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

Būrelių tvarkaraštis

Dokumentai 

Ugdymo planas 2021-2022 m.m. 

Nuotolinio mokymo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Lankomumo tvarka

Pedagoginio darbo priežiūros tvarkos aprašas

Darbo organizavimo ir vidaus tvarkos taisyklės

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013