Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:

Gimnazijos taryba

Žydrūnė Arlickienė, mokytojų atstovė, tarybos pirmininkė;

Henrikas Danišauskas, mokytojų atstovas, sekretorius;

Inga Bekešienė, mokytojų atstovė;

Jūratė Viburienė, tėvų atstovė;

Inga Kavaliauskienė, tėvų atstovė;

Aidas Krivičius, tėvų atstovas;

Gabija Matulionytė, I g kl. mokinė,  mokinių atstovė;

Gabrielė Gecevičiūtė, III g kl. mokinė, mokinių atstovė;

Vidmantė Viburytė, III g kl. mokinė, mokinių atstovė.

 

Gimnazijos metodinė taryba

Henrikas Danišauskas, rajono rusų/vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, metodinės tarybos pirmininkas;

Ina Žiogienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, sekretorė;

Inga Bekešienė,  kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Aldona Zenevičienė gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, rajono fizikos/chemijjos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė;

Vytautas Šerelis, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas;

Vygantas Jakučionis, menų ir technologijų metodinėds grupės pirmininkas;

Ramunė Gecevičienė,  rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, menų ir technologijų mokytoja;

Dalia Rudėnienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

 

Gimnazijos mokytojų taryba

Gimnazijos mokytojų tarybai priklauso visi gimnazijoje dirbantys mokytojai. Mokytojų tarybos pirmininkė - direktorė Dalia Skebienė.

 

Mokinių taryba

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013