ISTORIJOS PĖDSAKAIS...

  1781 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta Alantos mokykla. Joje mokėsi keturi mokiniai. 1853 m. įsteigta Ovantos parapinė mokykla. 1905 m. veikė daraktorinė mokykla. Daraktoriai: J. Korsakas, Jankauskas. 1906 m. įsteigta valstybinė mokykla. Vedėjas – A. Kliučinskas. 1918 m. pradėjo veikti Alantos pradžios mokykla. Vedėjai: J. Puodžius, S. Slapšys, M. Šeduikis. 1944 m. mokykla tapo Alantos progimnazija. Direktoriai: V. Karvelis, P. Meškuotis, K. Skyrelis, H. Eigelis, R. Lamanauskas. 1950 m. pavadinta Alantos vidurinė mokykla. Direktoriai nuo 1950 m. :H. Martinėnas, M. Šeduikis, P. Lysas, N. Kryžanauskas, A. Leonovas, V. Jakučionis, H. Danišauskas. Nuo 2004 m. siekusi gimnazijos statuso, 2011m. Alantos vidurinė mokykla tapo gimnazija, kuriai vadovauja direktorė Dalia Skebienė.

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013