Alantos gimnazijos mokytojai

Mokytojo pavardė, vardas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai

Agintė Eglė

mokytoja

vyr.mokytoja

dailė

P.S. vaiko auginimo atostogose

Ališkevičiūtė Audronė

mokytoja

vyr.mokytoja

šokis

Andrijauskienė Leonida

psichologė

 

 

Arlickienė Žydrūnė

mokytoja

1 kl. auklėtoja

metodininkė

pradinis ugdymas

Bareikis Jonas

mokytojas

vyr. mokytojas

informacinė technologijos

Bekešienė Inga

mokytoja

10 kl. auklėtoja

vyr. mokytoja

lietuvių kalba ir literatūra

Danišauskas Henrikas

mokytojas

6 kl.auklėtojas

metodininkas

rusų kalba

Danišauskienė Irena

mokytoja

3 kl. auklėtoja

vyr.mokytoja

pradinis ugdymas

Deksnienė Inga

mokytoja

mokytoja

muzika

Deksnys Virginijus

mokytojas

metodininkas

muzika

Kašinskienė Jūratė

mokytoja

vyr. mokytoja

biologija

gamta ir žmogus

technologijos

Gecevičienė Ramunė

soc.pedadogė

mokytoja

Metodininkė

mokytoja

 

dailė

Ivanauskaitė Ingrida

mokytoja

8 kl. auklėtoja

metodininkė

mokytoja

anglų kalba

vokiečių kalba

Ivanauskienė Rima

mokytoja

2 kl. auklėtoja

vyr. mokytoja

pradinis ugdymas

Jakučionienė Genė

mokytoja

 

metodininkė

lietuvių kalba ir literatūra

Jakučionis Vygantas

mokytojas

vyr.mokytojas

mokytojas

technologijos

žmogaus sauga

Kavoliūnienė Danutė

spec.pedagogė

vyr.mokytoja

 

Kildišienė Daiva

mokytoja

priešm. ugd. pedagogė

mokytoja

anglų kalba

priešmokyklinės grupės mokytoja

Lasytė Regina

mokytoja

 

metodininkė

lietuvių kalba ir literatūra

 

Paplauskienė Virginija

mokytoja

III g kl. auklėtoja

vyr.mokytoja

anglų kalba

Petkevičiūtė Zita

mokytoja

mokytoja

matematika

ekonomika ir verslumas

Petrauskienė Jūratė

mokytoja

9 kl. auklėtoja

vyr.mokytoja

geografija, fizinis ugdymas

Rinkūnienė Zita

pavaduotoja ugdymui

mokytoja

II vad. kategorija, vyr.mokytoja

 

informacinė technologijos

Rudėnienė Dalia

mokytoja

7 kl. auklėtoja

metodininkė

istorija

pilietiškumo pagrindai

Šerelis Vytautas

mokytojas

metodininkas

vyr. mokytojas

geografija

fizinis ugdymas

Umbrasienė Daiva

mokytoja

vyr.mokytoja

etika

Zenevičienė Aldona

mokytoja

IV g kl. auklėtoja

metodininkė

mokytoja

fizika, gamta ir žmogus

braižyba

Šlepikienė Vida

mokytoja

vyr.mokytoja

tikyba

Žiogienė Ina

mokytoja

4 kl. auklėtoja

vyr.mokytoja

pradinis ugdymas

Žygelienė Dalia

mokytoja

metodininkė

technologijos

Žygelis Stasys

mokytojas

metodininkas

matematika

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013