Naujienos

eglute

  

 

Gyvenimo džiaugsmas priklauso nuo mūsų vidinių nuostatų, nuo tarpusavio ryšių ir santykių. Įsiklausykime į save, į savo artimus žmones.

 

Artėjant šventėms siekime gėrio, linkėkime vieni kitiems šviesios, pradžiuginančios, suartinančios bendrystės. 

 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Gimnazijos direktorė

 

 

 

 

   

Kalėdų atostogos

5 - 8, I-IV g kl.  - nuo gruodžio 23 d. iki sausio 5 d. 

1-4 kl. ir priešm. ugd. - nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d.

 

  

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013